Sokong Media
Berani. Benar. Bebas.

The Merdeka Times adalah sebuah entiti media bebas, bermakna kami menetapkan agenda Editorial kami tanpa bias komersial atau campur tangan pemilik, ahli politik atau pemegang taruh. Tiada pihak mempengaruhi atau menentukan Dasar Editorial TMT atau Editor kami.

Dengan menyokong TMT, pembaca/penyokong kami akan mengupayakan nilai kewartawanan tanpa bias dan berani TMT – tanpa bayaran ‘paywall’ – untuk memastikan suara semua pihak, khususnya meliputi isu rakyat dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan, undang-undang dan Rukun Negara, disuarakan dengan Berani, Benar dan Bebas.